Ksenia Hnylytska

, Ksenia Hnylytska
BASEINA STREET, KYIV, 2015
26,5X34,5 СМ
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Mariupol, Georgiivska Street 63 , 2018
26,5X34,5 СМ
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
The city hall has burnt, Mariupol, 2018
26,5X34,5 СМ
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Franka Street, 2016
26,5X34,5 СМ
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Artema Street 76, 2016
26,5X34,5 СМ
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
FROM THE SERIES STREETOGRAPHY , 2015—2016
27X34,5 cм
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Nizhnii Val Street. From The Series Streetography, 2016
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
On Mala Zhytomyrska Street. From The Series Streetography, 2015
27х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Mezhyhirska 19/37. From The Series Streetography, 2015
27х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Ruins. From The Series Streetography, 2015
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Yaroslavska 8. From The Series Streetography, 2016
27х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Kyiv. Smirnova-Lastochkina. From The Series Streetography, 2015
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Institute Of Microbiology. From The Series Streetography, 2015
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
KyivHuma factory. From The Series Streetography, 2015
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Rai-Olenivka Sanatorium. From The Series Streetography, 2016
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Pushkinska, 7a. From The Series Streetography, 2015
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Ovrucka 19. From The Series Streetography, 2016
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Leaf, 2017
48.6х103.6 см
1 200 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Irpin. Lenin Monument, 2015
34,5х26,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
From the series streetography, 2015
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Vdng Kyiv, 2016
34,5х26,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
TSENTR TVORCHOSTI DITEY TA YUNATSTVA HALYCHYNY, LVIV, 2017
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
From the series streetography, 2017
34,5х26,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Rai-Olenivskiy club. Kharkiv, 2015
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
IVANA KUDRI STREET, KYIV, 2013
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Yaroslaviv Val 15, 2016
26,5х34,5 СМ
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
Novikov's house, 2016
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve
, Ksenia Hnylytska
VINNYTSIA, RUINS OF WERWOLF, 2015
26,5х34,5 см
400 EUR
reserve