Alla Horska, Viktor Zaretskiy “SKETCH FOR THE MOSAIC “KESTREL/ELLADA BIRD””

1967 38,5Х18,5 СМ